Crno napajanje Machete Mk-1
Napajanje Machete MK-1
Stezna ruka
Za MACHETE MK-1
higijenski poklopac za napajanje
Higijenski pokrivači
Za MACHETE MK-1
2 tvrde kutije zaštitne pjene za napajanje
Tattoo Zaštita tvrde kutije
Za MACHETE MK-1
magnetski ankor za napajanje
Sklopiva magnetska potpora
Za MACHETE MK-1
Worldwide shipping as usual. Ostati siguran.